Informacje o Sosnowcu i okolicy

Historia Sosnowca

Historia Sosnowca

Gru 14, 2012

Na obszarze obecnego miasta Sosnowiec już na przełomie XI i XII wieku istniał ośrodek średniowiecznego centrum hutnictwa ołowiu i srebra. Świadczą o tym odkrycia pieców hutniczych, dokonane podczas wykopalisk przeprowadzonych w Sosnowcu-Zagórzu. Najstarsza wzmianka o osadzie położonej na terenie dzisiejszego Sosnowca pochodzi z 1123, a już z pewnością o Milowicach, Klimontowie, Zagórzu i innych można mówić na podstawie dokumentów z XIII wieku.

Pierwotna nazwa Sosnowca brzmiała Sosnowice i w dokumentach odnotowywana jest pod postacią Sosnowietz – jako teren należący do zaboru pruskiego. Pierwsze wzmianki o wsi o tej nazwie pochodzą z 1727 roku. Była to niezbyt duża osada położona w sąsiedztwie nieco większych i bardziej rozwiniętych osad, które obecnie są dzielnicami miasta Sosnowiec.

Prawa miejskie otrzymał Sosnowiec w 1902 roku, kiedy to liczba mieszkańców przekroczyła 60 tys. „Wieś” w tym czasie, oprócz tak dużej liczby mieszkańców, posiadała własną prasę, teatr zawodowy, rozwinięte lecznictwo ze szpitalem. Presja, jaką więc te fakty musiały wywierać na administrację carską, najlepiej tłumaczy, jak to się stało, że pomimo nastrojów antycarskich, właśnie Sosnowiec zyskał jako pierwszy po powstaniu prawa miejskie.

Największy wpływ na rozwój miasta, który przypada na okres 1850–1880 miała budowa stacji Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej. Tereny oferujące bogactwa naturalne, z dobrze rozwiniętą komunikacją przyciągnęły przemysłowców z krajów zachodnich.

Sosnowiec podczas II wojny światowej został włączony do III Rzeszy. W mieście powstało getto, a żydowskich mieszkańców wywieziono do obozów koncentracyjnych. Po 1945 miasto włączono do woj. katowickiego.

Sosnowiec najbardziej dynamiczny wzrost liczby ludności odnotowywał w latach 70. XX wieku. Rozbudowywano osiedla mieszkaniowe, włączono w granice miasta samodzielne dotychczas ośrodki, takie jak Klimontów, Kazimierz Górniczy oraz Maczki. W 1981 roku Sosnowiec stał się miastem ćwierćmilionowym i był nim do 1993 roku. Wraz z początkiem lat 90. XX wieku trwa cały czas spadek liczby ludności Sosnowca.