Informacje o Sosnowcu i okolicy

Muzeum w Sosnowcu

Muzeum w Sosnowcu

Gru 16, 2012

Muzeum w Sosnowcu zlokalizowane jest w Pałacu Schona. Schonowie należeli do grupy najbogatszych i najbardziej wpływowych obywateli Sosnowca. Byli właścicielami fabryk włókienniczych. Okazały, reprezentacyjny pałac Ernst wzniósł wzdłuż północnego krańca przędzalni czesankowej, którą wybudował w 1886 r. Niestety autor projektu ani też dokładna data budowy obiektu nie są znane. Pałac należał do najważniejszych centrów życia towarzyskiego Sosnowca. Odbywały się tu nie tylko ekskluzywne bale, ale także koncerty muzyczne i inne imprezy kulturalne. Trzypokoleniowa rodzina Schonów mieszkała w Sosnowcu do 1945 roku i w ciągu tych kilkudziesięciu lat aktywnie uczestniczyła w życiu społecznym miasta.

W 1985 roku, po kolejnej, trwającej kilka lat przebudowie pałacu, siedzibę znalazło muzeum. Dzięki wielu ciekawym wystawom i imprezom budynek tętni życiem oraz jest jednym z najważniejszych ośrodków kultury nie tylko w mieście, ale także w regionie.

Muzeum posiada kilka tematycznych działów:

Dział Archeologii powstał we wrześniu 2010 roku. Zajmuje się gromadzeniem, przechowywaniem oraz opracowaniem merytorycznym ruchomych zabytków archeologicznych oraz przechowywaniem dokumentacji, która pochodzą z przeprowadzonych wykopalisk. Dzięki temu wszystkie zabytki pozyskiwane z terenu Sosnowca pozostają w Sosnowcu, a nie trafiają do ościennych Instytucji. Dział również organizuje wystawy o charakterze stałym i czasowym.

Dział Historii i Kultury Miasta to najstarszy z działów 25-cioletniego Muzeum. Gromadzi pamiątki z przeszłości Sosnowca i regionu takie jak: archiwalia, ikonografia oraz realia. Znaczące miejsce zajmują materiały kartograficzne- mapy terenów do których politycznie i administracyjnie należał Sosnowiec w różnych okresach swojej historii. Można tu także zobaczyć mundury galowe z zaboru austriackiego i pruskiego, kaganki, lampy i hełm z przełomu XIX i XX wieku, dyplomy czeladnicze oraz sztandary cechowe.

Dział Szkła prezentuje eksponaty tworzące kolekcję polskiego szkła współczesnego, z przełomu lat 70 i 80 poprzedniego stulecia. Kolekcja liczy ok. 5000 sztuk, a składają się na nią wzory szkła sodowo-wapniowego i ołowiowego oraz szkło artystyczne i unikatowe. Jest to jedyna tego typu kolekcja w Polsce. Muzeum tworzy także kolekcje szkła historycznego i posiada ponad 200 zabytkowych szkieł z XIX w. i początku XX w., głównie z hut środkowoeuropejskich.

Dział Sztuki posiada kilkaset obiektów z zakresu polskiej sztuki nowoczesnej: malarstwo, grafikę i rysunek. Zbiór ma charakter lokalny i reprezentuje głównie twórczość artystów sosnowieckich.

Dział Edukacyjno-Promocyjny Muzeum zajmuje się promocją instytucji w regionie, Polsce i za granicą. Organizuje wystawy czasowe w instytucjach kultury województwa śląskiego, uczestniczy także w corocznych Międzynarodowych Targach Turystycznych w Sosnowcu i Katowicach. Działalność edukacyjna to głównie współpraca ze szkołami i innymi placówkami oświatowymi.