Informacje o Sosnowcu i okolicy

Sosnowiecki Cmentarz Wielowyznaniowy

Sosnowiecki Cmentarz Wielowyznaniowy

Wrz 28, 2014

Historia Sosnowca to niezwykle barwne dzieje, które były kształtowane przez różne kultury i religie. Właśnie o wielokulturowości miasta może świadczyć między innymi zespół czterech cmentarzy, tzw. Cmentarz Wielowyznaniowy, który obejmuje nekropolie: rzymskokatolicką przy ul. Smutnej, żydowską w Sosnowcu-Rudnej, prawosławną i ewangelicką. Łącznie zajmują one obszar 8,5 ha.

Cmentarz katolicki stanowi największą część. Powstał z końcem XIX wieku. W roku 1920, ku pamięci 13 osób zamordowanych podczas I powstania śląskiego wybudowano tu Mauzoleum Braci Ślązaków. Po II wojnie światowej, na gruzach mauzoleum postawiono kaplicę Wszystkich Świętych. Na cmentarzu znajdują się okazałe grobowce rodzinne wykonane przez znane rodziny kamieniarskie. Do najciekawszych tutaj należą: grób z piaskowca rodziny Woźniaków oraz rzeźba kobiety wykuta w kamieniu na grobie rodziny Podlaskich.

Cmentarz żydowski, tzw. Nowy cmentarz, zajmuje powierzchnię 1ha. Jego początki sięgają roku 1894. We wcześniejszym okresie istniał tylko kirkut w Będzinie, na którym chowano Żydów z okolicznych także miejscowości. Cmentarz został bardzo zniszczony w czasie II wojny światowej, kompletnie zaniedbano go w okresie PRL-u. Obecnie podlega on Gminie Żydowskiej w Katowicach. Ocalało do dnia dzisiejszego około 300 nagrobków.
—–
Portal wakacje-HR.pl to bogata baza noclegowa prezentująca mnóstwo ciekawych i niedrogich miejsc noclegowych na terenie Chorwacji!
—–
Cmentarz prawosławny powstał w tym samym roku, co cmentarz żydowski, w 1894. Jego powstanie ściśle związane było z wybudowaniem cerkwi Świętych Wiery, Nadzieżdy i Ljub’wi. Spoczywa tu wiele postaci ważnych dla miasta, między innymi: psalmista Dymitr Demczuk i Jan Przemsza Zieliński. Groby są najczęściej skromne, do najbardziej okazałych należy grobowiec Dymitra Demczuka – psalmisty i dyrygenta chóru cerkiewnego.

Cmentarz ewangelicki także został założony w 1894. W jego krajobrazie wyróżnia się Mauzoleum Dietlów, które wybudowano w 1912 roku. Mimo że przeznaczone na kilkanaście pochówków, stało się miejscem spoczynku tylko Henryka Dietla, jego żony i jednego nieznanego członka rodziny. Po II wojnie światowej budynek niszczał i był rozkradany. W 2009 roku przeprowadzono renowację, naprawiono dach. Mauzoleum pełni obecnie funkcję kaplicy cmentarnej. Na cmentarzu ewangelickim znajdują się także rodzinne grobowce sosnowieckich przemysłowców. Najstarszym grobem ewangelickim jest położony po lewej stronie od wejścia grób Anny Elsner z Bughwaldów zmarłej w 1899 roku.