Informacje o Sosnowcu i okolicy

Stacja Sosnowiec Maczki

Stacja Sosnowiec Maczki

Paź 3, 2017

Kolejnym zabytkiem Sosnowca związanym z koleją jest Sosnowiec Maczki – stacja i dworzec kolejowy w dzielnicy Maczki.
Maczki były ostatnią stacją Drogi Żelaznej Warszawsko-Wiedeńskiej Królestwa Polskiego, które wchodziło w skład imperium rosyjskiego. Imponującej stacji towarzyszyła komora celna i zabytkowe koszary. Po drugim brzegu rzeki Białej Przemszy znajdowała się monarchia austriacka. Dlatego też Stacja Maczki długo była nazywana Granicą.

Budynek stacji granicznej wybudowano w okresie 1839-1848. Architektem obiektu był znany Enrico Marconi. W 1967 roku gmach stacji wpisano do rejestru zabytków, ale jak do tej pory nie trafił na listę Szlaku Zabytków Techniki, choć to jeden z najcenniejszych zabytków kolejowych w Polsce i nie tylko. Zwiedzając takie miejsca, jak Dubrownik czy Split można podziwiać wspaniałe zabytki architektury, ale trudno tam o obiekty przemysłowe. Obecnie ta perła architektury powoli umiera, a pomieszczenia niegdyś reprezentacyjne zostały zamurowane. Cały obiekt wymaga renowacji, gdyż jest w fatalnym stanie technicznym, a jego wnętrza pozostają niewykorzystane i zaniedbane.

Budowlę wzniesiono na planie prostokąta. Ma trzy części – parterowe skrajne i piętrową w środku. Można było kiedyś podziwiać bogaty wystrój architektoniczny ścian i sufitów, takie jak profilowane gzymsy, stiuki, pilastry i kolumny żeliwne. Wraz z rozwojem osiedla powstawały tu hotele, poczta, bloki mieszkalne, cerkiew prawosławna, kaplica rzymsko – katolicka, kościół, szkoła powszechna. Obecna nazwa Maczki była używana dopiero od 1925 roku.

Stacja Maczki miała połączyć Warszawę z kopalniami Niwki i pomóc rozwoju okręgu przemysłowego nazywanego Zagłębiem Dąbrowskim. Ostatecznie lokalizację stacji uzgodniono z władzami Austrii i Wolnego Miasta Krakowa. Zdecydowano, że stacja powstanie w okolicach przysiółka Maćki na całkowitym pustkowiu w pobliżu koryta Białej Przemszy.

Rozbudowa infrastruktury kolejowej trwała przez cały XIX wiek, jednakże zaraz po otwarciu była to najważniejsza linia kolejowa Królestwa Polskiego.

Na stacji od 2009 roku prawe w ogólnie nie zatrzymują się żadne pociągi pasażerskie.
Planowana rewitalizacja stacji miałaby pozwolić na utworzenie tu Centrum Naukowo-Dydaktycznego Transportu. Jego siedziba miałaby być usytuowana w dawnym dworcu Sosnowiec Maczki, który zostanie odrestaurowany i przygotowany do pełnienia roli uczelnianej.