Informacje o Sosnowcu i okolicy

Zamek Sielecki w Sosnowcu

Zamek Sielecki w Sosnowcu

Gru 14, 2012

Najstarszym i zdecydowanie najcenniejszym zabytkiem Sosnowca jest średniowieczny Zamek Sielecki. Informacje o Istniejącym tu fortalicjum odnotowano w dokumentach już XV-wiecznych, natomiast nowy zamek o charakterze obronnym powstał około roku 1620. Został on wybudowany przez Sebastiana Minora z Przybysławic. W tym czasie zamek posiadał cztery skrzydła z basztami i otoczony był fosą. Budowla została przebudowana w 1814 roku przez Ludwika Anhalta Koethena z Pszczyny. Dziesięć lat później budynek bardzo mocno ucierpiał podczas pożaru, ale do roku 1832 udało się go odbudować.

I choć nie tak imponujący, jak zabytki, które prezentuje blog o Krakowie czy strona o Barcelonie, to bez wątpienia jest to jeden z najznamienitszych zabytków śląska.

Zamek Sielecki nie miał zbyt dużego szczęścia do właścicieli, którzy zmieniali się bardzo często. W latach 60-tych XIX wieku kolejny jego właściciel, hrabia Jan Renard, założył park otaczający obiekt. W drugiej połowie XIX wieku zostały dokonane największe zmiany architektoniczne zamku. Wyburzono skrzydło wschodnie wraz z bramą wjazdową, przez co obecnie zamek ma rzut w kształcie podkowy. Po nieoczekiwanej śmierci Jana i śmierci Andrzeja Renarda w 1874 r. majątek przeszedł na własność wnuków Andrzeja Renarda. W 1884 r. spadkobiercy utworzyli spółkę górniczo-przemysłową „Gwarectwo Hr. Renard” – jej siedzibą był zamek sielecki. Stan taki dotrwał do końca II wojny światowej. Od 1980 r. w zamku mieściły się: Muzeum i Centralna Wzorcownia Szkła Polskiego prowadzone przez Zjednoczone Huty Szkła Gospodarczego i Technicznego „VITROPOL”. W pobliżu zamku znajdował się folwark, który przetrwał do połowy XX w.

Mimo że przebudowy doprowadziły do zatracenia przez obiekt pierwotnego wyglądu, jego zabytkowy charakter potwierdzają takie cechy charakterystyczne, jak ukształtowanie bryły, cztery narożne wieże oraz ryzality na przedłużeniu skrzydeł bocznych.

W roku 1998 obiekt został przejęty przez miasto. Podczas przeprowadzania w nim prac remontowych dokonano odkryć potwierdzających bogatą historię zamku, która sięga aż średniowiecza.
Dzisiaj w zamku ma swą siedzibę Sosnowickie Centrum Sztuki.